31.8.53

แนะนำประวัติบ้านเขารักษ์ ( บ้านช่างจำนงค์ )
บ้าน เขารักษ์ อยู่ในเขต ต.ดอนแสลบ เป็น 1 ใน 4 ตำบลของ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และเป็นตำบลที่มีเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยมี "พระปรางค์วัดเขารักษ์" ตั้งอยู่หมู่ 5 บ้านเขารักษ์ เป็นพยานถึงความเสียสละของบรรพชนที่ร่วมปกป้องแผ่นดินจากอริราชศัตรู

พระ ปรางค์เขารักษ์ ตั้งอยู่หมู่ 5 บ้านเขารักษ์ อยู่ระหว่างเส้นทางตลาดใหม่-อ.เลาขวัญ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 8 พอเข้าเขต อ.ห้วยกระเจา ก็จะเห็นพระปรางค์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้อันเขียวขจี โดยองค์พระปรางค์เป็นศิลปะแบบขอม รูปทรงคล้ายฝักข้าวโพด ตั้งอยู่บนยอดเขารักษ์ มีกำแพงอิฐโดยรอบ มีบันไดนาคขึ้นสู่ยอดเขาจำนวน 352 ขั้น สิ่งก่อสร้างทั้งสามนี้ใช้อิฐแบบเดียวกัน สันนิษฐานสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

มี ตำนานเล่าต่อกันมาว่าสมัยสงครามไทย-พม่า สถานที่แห่งนี้เป็นเส้นทางเดินทัพผ่านไปตีกรุงศรีอยุธยา บรรพชนไทยที่นี่เสียสละต่อสู้สกัดทัพพม่าจนสูญเสียชีวิตไปจำนวนมาก หลังสงครามสงบจึงสร้างพระปรางค์ขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ และเรียกเขาลูกนี้ว่าเขาลูกรัก ต่อมาเพี้ยนเป็นเขารักษ์ในปัจจุบัน


ปัจจุบัน ได้มีการ ปรับปรุงถนนขึ้นสู่ยอดเขารักษ์ และปรับพื้นที่บริเวณลานพระปรางค์เขารักษ์ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

อีก ด้านคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีรกรรมของบรรพชนในอดีต ตำนานการก่อสร้างพระปรางค์ ความเชื่อ ความศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นำมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาสาระจัดงานการแสดงแสง สี เสียง ตำนานพระปรางค์เขารักษ์ ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2550 ถือว่าประสบผลสำเร็จ ได้รับความสนใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ สื่อมวลชน จนได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวปี 2551 ของจังหวัด และเมื่อปี พ.ศ. 2551 อบต.ร่วมกับ ททท.กาญจนบุรี จัดการแสดงแสง สี เสียง วันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 20.00 น. บริเวณลานพระปรางค์เขารักษ์"

การ แสดงจะแบ่งเป็นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินจากการรุกรานของ กอง ทัพพม่าที่เดินทัพผ่านไปตีกรุงศรีอยุธยา การก่อสร้างพระปรางค์ การนำเสนอความเชื่อของคนลับแลที่เล่าสืบต่อกันมาว่าอาศัยอยู่ภายในถ้ำบริเวณ เขาแห่งนี้ ระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่ฝังในสระน้ำเชิงเขา เมื่อเกิดฝนแล้งแล้วขุดขึ้นมาเคาะฝนจะตกลงมา พุทธาภินิหาริย์ของพระสงฆ์ที่สามารถปลุกเสกม้าเลื้อยไม้ให้มีชีวิตเป็นพาหนะ ออกบิณฑบาตในฤดูฝน ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน และการแสดงรำเหย่ย ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้าน ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งนอกจากการชมการแสดงแสง สี เสียงแล้ว ช่วงวันที่ 20-22 มีนาคม ทางวัดเขารักษ์ยังจัดให้มีงานนมัสการพระปรางค์และปิดทองรอยพระพุทธบาท ซึ่งงานนี้จัดมาหลายสิบปีจนเป็นประเพณีท้องถิ่นแล้ว

ท้าย นี้ ได้แนบภาพถ่ายของนกยูง น่ารัก ๆ ภายในวัดเขารักษ์ ซึ่งร่มรื่น มีความสงบ ไม่ว่า จะเป็นสุนัข ไก่แจ้ ไก่ต๊อก นกยูง สามารถอยู่ด้วยกัน กินอาหารด้วยกัน ไม่มีการแย่งชิงกัน โดยนกยูง ก็อยู่อย่างอิสระ ไม่มีการกักขังแต่อย่างใด โดยมากเมื่อกินอาหารอิ่มแล้ว ก็จะบินเล่นขึ้นไปบนยอดเขารักษ์ หากเพื่อน ๆ ท่านใดมีโอกาส ผ่านไปก็ขอเชิญ แวะเที่ยวชม เยี่ยมเยียนกันบ้างพระปรางค์วัดเขารักษ์ ก่อนบูรณะ


พระปรางวัดเขารักษ์  หลังบูรณะแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แผนที่บ้านช่างจำนงค์


ดู มีดช่างจำนงค์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม้เสลา

มีดเหน็บ 50

มีดเหน็บ 51

มีเหน็บ 52

มีดเหน็บ 53

มีดเหน็บ 54

มีดเหน็บ 55

มีเหน็บ 56

มีดเหน็บ 57

มีดเหน็บ 58