7.9.53

แบบสินค้า                             แบบสินค้า
                    การรัดปลอกมีดมี  3  ลักษณะ                  
                                        1. รัดสแตนเลส  3  วง  

 

                                          2. รัดสแตนเลส  2  วง  หวายกลาง                                                   
                                                    3. รัดสแตนเลส  5  วง
                             ฝักมีดมี  3  แบบ
                                          1. ฝักมีด - ธรรมดา


 
                                       
                                          2. ฝักมีด - 2  วง  ( งอนปลาย )
                               
                                          3.  ฝักมีด - มีคลิป
                              ด้ามมีดมี  4  ลักษณะ  
                                                
                                          1.  ด้าม - น้ำหยด ( คล้ายรูปหัวใจ )
 
                                         
                                           2.  ด้าม - กลม

                                                                                                                                                                                                               
                             
                                           3. ด้าม - ขาม้า

                                         4. ด้าม - ร่องมือไม่มีความคิดเห็น:

แผนที่บ้านช่างจำนงค์


ดู มีดช่างจำนงค์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม้เสลา

มีดเหน็บ 50

มีดเหน็บ 51

มีเหน็บ 52

มีดเหน็บ 53

มีดเหน็บ 54

มีดเหน็บ 55

มีเหน็บ 56

มีดเหน็บ 57

มีดเหน็บ 58